Ed's Cookies,

Starea pârtiilor şi a stratului de zăpadă